Zoeken

Zoek resultaten

Waarom sloopt ENGIE Centrale Harculo?

De centrale heeft sinds 1 januari 2016 geen functie meer. Daarnaast is het gebouw uit de jaren 50 van de vorige eeuw verouderd en niet meer geschikt voor een moderne vorm van energie opwekking. Het onbeheerd laten staan van een dergelijk groot gebouw is geen optie mede door de risicovolle stoffen die in het gebouw verwerkt zijn. Het opruimen van de centrale is dan ook noodzakelijk.

Wat doet ENGIE in geval van brand of een calamiteit?

In geval van brand in de centrale of een andere calamiteit conformeren wij ons aan de aanwijzingen van de hulpdiensten zoals de brandweer. Communicatie naar de omwonenden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente en hulpdiensten. 
ENGIE heeft actief overleg met de brandweer Zwolle over de status van het gebouw en het sloopproject, zodat zij hierop zo goed mogelijk kan anticiperen.

Betekent de sloop dat ook de elektriciteitskabels (hoogspanningslijnen) worden verwijderd?

Nee, de hoogspanningsleidingen zijn onderdeel van het regionaal elektriciteitsnetwerk dat beheerd wordt door TenneT. TenneT bepaalt wat er met de kabels gaat gebeuren.

Waarom gaat ENGIE nu al slopen terwijl jullie nog niet weten wat ervoor in de plaats komt?

Het gebouw heeft veel onderhoud nodig en de staat van de risicovolle materialen die erin verwerkt zijn wordt de komende jaren slechter. Het is geen optie om het gebouw onbeheerd en zonder onderhoud te laten staan. We willen niet dat er op termijn een risico voor de gezondheid ontstaat daarom is het opruimen van het gebouw de enige manier om dat te voorkomen.

Welke functie hebben de hoogspanningslijnen nog na de sloop van de Centrale?

De hoogspanningsverbindingen maken deel uit van het regionale netwerk. Het is aan de landelijk netbeheerder TenneT om te bepalen of de hoogspanningsverbindingen nodig blijven voor de voorzieningszekerheid.